May 17, 2022
Europe/Berlin timezone

Digitale Bronnen voor de Neerlandistiek: de DBNL en Delpher

Für die deutsche Version bitte nach unten scrollen.

Stel je vragen over de DBNL en Delpher!

In Nederland zijn er twee grootschalige, gestaag groeiende digitaliseringsprojecten die veel nuttige bronnen bevatten voor onderzoek en studie op het gebied van de Nederlandse taalkunde, letterkunde en geschiedenis: de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en Delpher.

De DBNL is een omvangrijke digitale collectie van literaire, taalkundige en cultuurhistorische teksten die het gehele Nederlandse taalgebied bestrijkt. Delpher bevat miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften.

Arno Kuipers en Ryanne Keltjens van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zullen beide projecten presenteren en waardevolle tips en adviezen geven over het gebruik van de digitale collecties. Er is voldoende ruimte voor vragen. De presentatie vindt plaats in het Nederlands, de aansluitende discussie- en vragenronde naar keuze in het Nederlands, Duits en Engels.

Het evenement wordt online gehouden via Zoom. Het maakt deel uit van de nieuwe evenementenreeks "FID Benelux Open Talks", die gewijd is aan verschillende onderwerpen op het vlak van wetenschappelijke informatie-infrastructuren voor Benelux-onderzoek.

Deelname is gratis voor alle belangstellenden. Gelieve vooraf aan te melden t/m 16.05.2022 via deze website.

 

Digitale Quellen für die Niederlandistik: die DBNL und Delpher

Stellen Sie Ihre Fragen über die DBNL und Delpher!

In den Niederlanden gibt es zwei groß angelegte, stetig wachsende Digitalisierungsprojekte, die viele nützliche Quellen für Forschung und Studium im Bereich der niederländischen Sprach- und Literaturwissenschaft und der Geschichte der Niederlande enthalten: die Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) und Delpher.

Die DBNL ist eine umfangreiche digitale Sammlung literarischer, sprachwissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher Texte, die das gesamte niederländische Sprachgebiet umfasst. In Delpher sind Millionen digitalisierter Texte aus niederländischen Büchern, Zeitungen und Zeitschriften zu finden.

Arno Kuipers und Ryanne Keltjens von der Königlichen Bibliothek in Den Haag stellen beide Projekte vor und geben wertvolle Tipps und Hinweise für die Nutzung der digitalen Sammlungen. Es ist ausreichend Raum für Fragen eingeplant. Die Präsentation findet in niederländischer Sprache statt, die anschließende Diskussions- und Fragerunde wahlweise auf Niederländisch, Deutsch und Englisch.

Die Veranstaltung wird online per Zoom durchgeführt. Sie ist Teil der neuen Veranstaltungsreihe „FID Benelux Open Talks“, die sich in loser Folge verschiedenen Themen aus dem Umfeld fachwissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen für die Beneluxforschung widmet.

Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenfrei. Um eine vorherige Anmeldung über diese Website bis zum 16.05.2022 wird gebeten.

 

Starts
Ends
Europe/Berlin